เปิดตัวโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายนิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิตนักศึกษา เมื่อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่ห้องธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ร่วมด้วย รศ.คิม ไชยแสนสุข อธิการบดี ม.รามคำแหง และประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, นายปรีชา ประยูรพัฒน์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาให้กับนิสิต นักศึกษา

สำหรับโครงการนี้ ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ร่วมกับ 10 มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาที่เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถจบการศึกษาได้ตามหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งต้องการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา ที่มีความสามารถด้านกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้เต็มที่และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน, กีฬามหาวิทยาลัยเอเชีย และกีฬามหาวิทยาลัยโลก ได้อย่างสมบูรณ์

โดยไม่ได้มีเป้าหมายที่จะได้เหรียญทองอย่างเดียว แต่เพื่อให้นักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้มีศักยภาพด้านการกีฬาสูงสุด โดยไม่มีผลกระทบด้านการศึกษา โดยมีสถาบันที่เป็นศูนย์กลางด้านการฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา ซึ่งมีการประสานงาน กับสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและดูแลผลการเรียนของนักกีฬาเป็นพิเศษ รวมทั้งการสอนหลักสูตรเสริม ถ้าหากไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ตามเวลาปกติ รวมทั้งติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนของนักกีฬา

ด้านโครงการนี้ มีศูนย์ฝึกกีฬาทั้งหมด 10 ศูนย์ รวม 8 ชนิดกีฬา ดังนี้ เทควันโด ที่ ม.เกษตรศาสตร์, วอลเลย์บอลชาย ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, วอลเลย์บอลหญิง ที่ ม.รัตนบัณฑิต, บาสเกตบอลชาย ที่ มศว., บาสเกตบอลหญิง ที่ ม.ศรีปทุม, วอลเลย์บอลชายหาด ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ, กอล์ฟ ที่ ม.รามคำแหง, แบดมินตัน ที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, เทเบิลเทนนิส ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เทนนิส ที่ ม.กรุงเทพ ซึ่งทั้ง 10 ศูนย์ มีความพร้อมและความชำนาญในแต่ละชนิดกีฬาอย่างเต็มที่ ที่จะรองรับการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในโครงการที่มีทั้งหมด 182 คน ซึ่งโครงการนี้ ดำเนินการฝึกซ้อมมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาควบคุมการฝึกซ้อม นอกจากนี้บุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีโอกาสเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์จากโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาที่จะจัดขึ้นในอนาคต รวมทั้งจะมีการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้พัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาอย่างเต็มรูปแบบ ด้านตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนอกจากเรื่องการเรียนแล้ว อยู่ที่ความสำเร็จของนักกีฬาจากการแข่งขันรายการต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาที่มีมาตรฐานต่อไปในอนาคต