จ่อยกระดับสนง.ซีเกมส์สู่ศูนย์กลางอาเซียน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำนักงานประสานงานกีฬาซีเกมส์
ณ อาคารวิสุทธารมย์ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน เมื่อ 8 เม.ย. โดยมีผู้แทนคณะทำงานจาก 6 ประเทศ เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้หารือถึงการเปลี่ยนแปลง
ชื่อสำนักงานประสานงานกีฬาซีเกมส์ โดยควรจะยกระดับชื่อจากสำนักงานเป็นศูนย์ซีเกมส์ให้น่าเชื่อถือและเหมาะสมกับเป็นศูนย์กลางมหกรรมกีฬา
ระดับอาเซียนของชาติสมาชิก ซึ่งควรจะใช้คำว่า สำนักงานกีฬาซีเกมส์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรองรับการทำงานของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ในการติดต่อภารกิจต่างๆ

ด้าน อ.เจริญ วรรธนะสิน มนตรีซีเกมส์ของไทย กล่าวว่าจะเป็นหน่วยงานที่บริหารสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ในอนาคตนอกเหนือจากการทำงานของเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันในครั้งนั้นๆ และเป็นสำนักงานที่จะมีบทบาทในการหารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกีฬาซีเกมส์ พร้อมกับเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรกีฬาระหว่างชาติ และจะไม่ทับซ้อนกับสหพันธ์กีฬาซีเกมส์อย่างใด