ยช.จบหลักสูตรรุ่นแรก สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ ในการจัดอบรมทั่วประเทศ ซึ่งมีการอบรมด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชนโดยมีวิทยากรในการทำหน้าที่แต่ละท่านประกอบด้วย อ.กวิน คเชนทร์เดชา/ฟุตบอล, อ.วีระพงษ์ บางท่าไม้/วอลเล่ย์บอล, อ.วรพงษ์ พัชรวิทย์/

นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส กล่าวว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ การเป็นผู้นำของเยาวชน ซึ่ง สสส.ต้องการเห็นเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาสุขภาวะและการออกกำลังกาย ของเยาวชนไทย จึงได้จัดโครงการ "สสส.ค่ายผู้นำเยาวชน ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 5 ประจำปี 2553" หรือ SPORTS LEADER SUMMER CAMP เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในช่วงปิดเทอมด้วยการเข้าค่ายฝึกอบรมภาวะผู้นำ และทักษะพื้นฐานของกีฬายอดนิยม 3 ชนิด คือ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอล, ว่ายน้ำ รวมถึงในปีนี้ ได้เพิ่มเติมความรู้ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติในการฝึกทักษะการป้องกันตัว เพื่อเป็นความรู้เสริมให้แก่เยาวชนไว้ใช้ยามฉุกเฉินในการดำเนินชีวิต

โดยทุกประเภทกีฬา มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นวิทยากรอบรม อาทิ ผู้ฝึกสอนระดับทีมชาติ, ระดับสโมสร หรือ ผู้ที่ทางสมาคมกีฬาแต่ละชนิดรับรอง รวมทั้งมีนักกีฬาทีมชาติ, นักกีฬาสโมสร, นักกีฬาดาวรุ่งที่รู้จักในวงการกีฬา ในแต่ละประเภทมาให้ความรู้และความบันเทิง โดยมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 24 ชั่วโมง การเข้าค่ายในครั้งนี้ ตลอด 5 วัน 4 คืน นอกจากได้ฝึกทักษะพื้นฐาน กีฬาทั้ง 3 ประเภท เพื่อนำทักษะจากการฝึกกีฬาต่างๆ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเสียสละมีวินัย


สำหรับ "สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์" มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชน สามารถนำความรู้และประโยชน์จากค่ายกลับไปแนะนำ หรือชักชวนให้คนรอบข้าง หันมาสนใจออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงดำเนินการจัดทำค่ายกีฬาในชุมชนของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์อันแท้จริง ต่อท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้กว่า 4 ปีที่ผ่านมา ของการดำเนินโครงการมีเยาวชน ผ่านการอบรมกว่า 1,500 ชีวิต และผู้นำชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ทั้งจากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กว่า 40 ชีวิตที่ได้เรียนรู้และตระหนัก ถึงการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง พร้อมกับมีบทบาททางด้านกีฬา และผู้นำทางด้านสังคม

อนึ่ง ในรุ่นที่ 2 จะมีขึ้นที่ จ.ภูเก็ต และเปิดรับสมัครถึง 18 เม.ย.53 เข้าค่าย วันที่ 23-27 เม.ย. 53 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน และรุ่นที่ 3 มีขึ้นที่ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครถึง 28 เม.ย.53 และเข้าค่าย วันที่ 3-7 พ.ค.53 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา สำหรับเยาวชนที่สนใจ สมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยสมัครด้วยตนเอง ที่แผนกกิจกรรมพิเศษ บจ.สยามสปอร์ต มีเดีย แมเนจเม้นท์ จำกัด ซ.รามอินทรา 40 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2508-8273-4 เวลา 10.30-18.00 น.