เปิดรุ่นแรกสสส.ซัมเมอร์แคมป์ปี5คึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเปิดค่ายกีฬาฤดูร้อนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 " สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์
ซัมเมอร์ แคมป์ รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร" ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เขตมีนบุรี

โดยมี นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 5
สสส. และนายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธาน สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่ในการจัดอบรมทั่วประเทศ มีการอบรมด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ ผู้นำชุมชนและผู้นำเยาวชน โดยมีวิทยากรในการทำหน้าที่แต่ละท่าน ประกอบด้วย อ.กวิน คเชนทร์เดชา / ฟุตบอล ,อ.วีระพงษ์ บางท่าไม้ / วอลเล่ย์บอล ,อ.วรพงษ์ พัชรวิทย์ / ว่ายน้ำ ,อ.ติณณ์ เผ่าวงศากุล / ศิลปะป้องกันตัว และ ผศ.สมควร โพธิ์ทอง /กิจกรรมนันทนาการโดยเปิดรับรุ่นละ 100 คน และจะเข้าค่ายไปจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 53 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี

สำหรับ " สสส.สปอร์ต ลีดเดอร์ ซัมเมอร์ แคมป์" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชน สามารถนำความรู้และประโยชน์จากค่ายกลับไปแนะนำหรือชักชวนให้คนรอบข้างหันมาสนใจออกกำลังกายให้สุขภาพแข็งแรง รวมถึงดำเนินการจัดทำค่ายกีฬาในชุมชนของตนเองก่อให้เกิดประโยชน์อันแท้จริงต่อท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้กว่า 4 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการ มีเยาวชนผ่านการอบรมกว่า 1,500 ชีวิตและผู้นำชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน จากจังหวัดต่างๆ ทั้งจากภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กว่า 40 ชีวิตที่ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการออกกำลังกายและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง พร้อมกับมีบทบาททางด้านกีฬา และผู้นำทางด้านสังคม

อนึ่ง ในรุ่นที่ 2 จ.ภูเก็ต รับสมัครถึง 18 เม.ย. 53 เข้าค่ายวันที่ 23 - 27 เม.ย. 53 ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน และรุ่นที่ 3 จ.ชลบุรี รับสมัครถึง 28 เม.ย. 53 เข้าค่ายวันที่ 3 - 7 พ.ค. 53 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สมัครด้วยตนเองที่แผนกกิจกรรมพิเศษ บจ.สยามสปอร์ตมีเดีย แมเนจเม้นท์ ซ.รามอินทรา 40 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2508-8273-4 เวลา 10.30-18.00 น.