งานวันนักกีฬา ลงตัว12พ.ค.ยังคง21รางวัล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่สโมสรทหารบก นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นประธานการประชุมการจัดงาน วันนักกีฬายอดเยี่ยม สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 12 พ.ค. ที่สโมสรทหารบก ระหว่างเวลา 14.30-16.30 น. โดยมี นายพิมล ศรีวิกรม์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน มี นายถิรชัย วุฒิธรรม เป็นประธานพิจารณาพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลต่างๆ และมี นายพลพีร์ สุวรรณฉวี เป็นรองประธานจัดงาน และรองประธานพิจารณารางวัล

สำหรับการมอบรางวัลในประเภทต่างๆ ยังคงมี 21 รางวัลเท่ากับทุกปี ประกอบด้วย 4 รางวัลใหญ่ คือ นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม, นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม และนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม ซึ่งจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ส่วนรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม, นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม, นักกีฬายุวชนชายยอดเยี่ยม, นักกีฬายุวชนหญิงยอดเยี่ยม, ผู้ฝึกสอนกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยม, ผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม, ผู้ฝึกสอนกีฬาภูธรดีเด่น, สมาคมกีฬายอดเยี่ยม, สมาคมพัฒนาดีเด่น, สมาคมกีฬาจังหวัดดีเด่น, ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม, ทีมกีฬาชายยอดเยี่ยม, ทีมกีฬาหญิงยอดเยี่ยม, นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม, นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยม, รางวัลเอกชัย นพจินดา และรางวัลผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา


นายเลอภพ โสรัตน์ เลขาธิการสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้ดึง