พระบรมฯพระราชดำรัสใช้มวยไทยแพร่สู่สากล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เปิดเผยว่า ได้นำคณะทำงานชุด สานฝันมวยไทยสู่โอลิมปิก ประกอบด้วย พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร ประธานสภามวยไทยโลก, พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ดร.ณัฐ อินทรปาณ กรรมการโอลิมปิกสากลฯ, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงการวัฒนธรรม,นายพีรวิช สุวรรณประเทศ นักการทูตชำนาญการกระทรวงต่างประเทศ, นายทวีศักดิ์ เดชเดโช ปลัด กทม. นายกนกพันธ์ จุลเกษม ผู้ว่าการกกท., ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายขจร พราวศรี รองประธานสภามวยไทยโลก, สเตฟาน ฟอกซ์ เลขาการสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ พระตำหนักที่ประทับหน่วยบินเดโชชัย 3 เพื่อกราบทูลรายงานความคืบหน้าการจัดทำโครงการ เวิร์คชอปมวยไทย

โดยทูลรายงานการประชุม เวิร์คชอปมวยไทย และมติในที่ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ โครงการที่จะนำมวยไทยสู่โอลิมปิกภายใน 3 ปี พร้อมทั้งกราบทูลโครงการ ลานครูเสือ ที่จัดทำมา 10 ปี ซึ่งประสบความสำเร็จ ในการปลูกฝังเด็กเยาวชนหันมาสนใจมวยไทย ซึ่งขณะนี้ต่างประเทศที่หันมาสนใจเรียนมวยไทยอย่างจริงจังคือ ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า รัสเซียนั้นจะเน้นให้เด็กในชาตินั้น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติตน แต่ประเทศไทยทุกวันนี้นั้นหาได้น้อยมาก ยกตัวอย่าง วัดพระแก้ว คนไทยไม่นิยมเข้าชม มีแต่ชาวต่างชาติ ซึ่งพระบรมฯทรงมีพระราชดำรัสว่า ให้ใช้มวยไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารควบคู่ไปกับการเรียนประวัติศาสตร์ โดยเล็งเห็นความสำคัญของมวยไทย รวมทั้งศิลปะกีฬาไทย เช่น ตะกร้อ ซึ่งกีฬาเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมไทย เป็นวิถีชีวิตของคนไทย ควรที่จะหวงแหน ให้ทุกฝ่ายช่วยกันสนับสนุนให้อยู่คู่คนไทย และเผยแพร่สู่สากล ยินดีและขอบใจที่ทุกคนในคณะ จะนำมวยไทยสู่โอลิมปิก