96 ปี "สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย" จัดวิ่งการกุศล, วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

96 ปี "สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย" จัดวิ่งการกุศล, วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ

96 ปี "สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย" จัดวิ่งการกุศล, วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จัดวิ่งการกุศลโครงการ "วิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023)" ถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และจัดตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ใน 2 รูปแบบ Virtual Run และ วิ่งสนามจริงใน 6 จังหวัด โดยเชื่อว่าประชาชนกว่า 96,000 คนพร้อมใจวิ่งร่วมกันทั่วประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สินธุ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แจ้งว่า สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะได้จัดโครงการ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการวิ่งด้วยกัน รันเพื่อสุขภาพ (TOGETHER RUN FUN FOR HEALTH 2023) ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 24 สิงหาคม 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อจัดหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในวาระครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และจะจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อก่อตั้งมูลนิธิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมครบรอบ 96 ปี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะมีกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Running Day ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 และกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2566
qสำหรับรูปแบบของการจัดการแข่งขัน Running Day (วิ่งจริง) ใน 6 จังหวัดนั้นประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดสงขลา, จังหวัดนครนายก และ จังหวัดนครราชสีมา จะวิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร วิ่งพร้อมกันในวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 มี 3 ประเภท การสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน, ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และ ราคา 1,496 บาท สำหรับ 3 ท่าน สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม 2566 จะสมัครได้ในราคาพิเศษคือ 496 บาท/1 ท่าน, ราคา 996  บาท/2 ท่าน และ ราคา 1,396 บาท/3 ท่าน สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ในการกรอกข้อมูลการสมัครต้องเลือกจังหวัดที่จะร่วมกิจกรรมเพื่อรับเสื้อวิ่ง (สีขาว) และ BIB Number หรือหมายเลขวิ่ง คนละ 1 แผ่น นักวิ่งทุกคนที่ผ่านเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล

โดยจะมีรางวัลมี 5 ประเภท คือ รางวัลนักวิ่งที่มีอายุน้อยที่สุด, รางวัลนักวิ่งที่มีอายุมากที่สุด, รางวัลแฟนซีประเภทเดี่ยว, รางวัลแฟนซีประเภททีม และ รางวัลนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 96 กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม จนถึง 31 เมษายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://www.runlah.com

ส่วนกิจกรรม Virtual Run วิ่งพร้อมกันทั่วประเทศจำนวน 96 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม - 24 สิงหาคม 2566 ระยะทางรวม 96 กิโลเมตร มี 3 ประเภทการสมัคร ค่าสมัคร 596 บาท/1 ท่าน, ราคา 1,096 สำหรับ 2 ท่าน และ ราคา 1,496 บาทสำหรับ 3 ท่าน สำหรับผู้ที่สมัครเข้ามาภายในวันที่ 21-31 มีนาคม จะสามารถสมัครได้ในราคาพิเศษ คือ 496 บาท/1 ท่าน, ราคา 996 บาท/2 ท่าน และ ราคา 1,396 บาท/3 ท่าน นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่วิ่งจนครบ 96 กิโลเมตร จะได้รับ E -Certificate  เสื้อ และ เหรียญรางวัลทุกคน โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  21 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.thai.fit กิจกรรมดังกล่าวเชื่อว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 96,000 คนทั่วประเทศ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ 96 ปี "สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย" จัดวิ่งการกุศล, วิ่งพร้อมกัน 6 จังหวัดทั่วประเทศ