บอร์ด กกท. เคาะ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา รับหน้าเสื่อจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33

บอร์ด กกท. เคาะ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา รับหน้าเสื่อจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33

บอร์ด กกท. เคาะ กรุงเทพ-ชลบุรี-สงขลา รับหน้าเสื่อจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ความเห็นชอบ กทม-ชลบุรี-สงขลา เจ้าภาพจัดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ส่วน นครราชสีมา จัดอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบจังหวัดเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา สำหรับจังหวัดเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2569 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิบูณ จำปาเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร และ นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้ง นายมีชัย อินวู้ด ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมสารต้องห้ามทางการกีฬา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา ระดับ10

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโยกย้ายผู้อำนวยการฝ่ายและสำนัก (ผู้บริหารระดับ 9) จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย นายยุธยา จีนหีต ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา, นายโดม ภูมิดิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจกีฬา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล, นายสุวัตร หลวงตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป