ศอ.บต. ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยวฯ จัดวิ่งเทรลเบตง "Amazean Jungle Trail" พร้อมดันสู่ World Series สนาม 2 ของประเทศ

ศอ.บต. ร่วมมือ ก.ท่องเที่ยวฯ จัดวิ่งเทรลเบตง "Amazean Jungle Trail" พร้อมดันสู่ World Series สนาม 2 ของประเทศ
S! Sport

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เดินหน้าจัดแข่งขันวิ่งเทรลเบตง รายการ "Amazean Jungle Trail" ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 พร้อมผลักดันให้เป็นสนาม World Series แห่งที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากสนาม Thailand By UTMB ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเทรล รายการ Amazean Jungle Trail โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว, Ms. Sabrina De Nadai Co-Director UTMB ASIA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า "ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยมีรายการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศผ่านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา รวมถึงเป็นช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง กระทั่งประสบความสำเร็จเกิดเป็นรายการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลก Thailand by UTMB ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ สนามของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสนาม World Series"
q"และในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโครงการจัดแข่งขันวิ่งเทรลในนาม Amazean Jungle Trail ณ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 โดยมีนโยบายที่จะผลักดันสนามแห่งนี้ให้เป็นสนาม World Series สนามที่ 2 ของประเทศไทย"

"ในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ต้องขอขอบคุณทาง ศอ.บต. ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมือกันดำเนินการจัดการแข่งขัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การแข่งขันครั้งนี้จะนำมาซึ่งมิติใหม่ของวงการกีฬาชายแดนใต้ เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลก ขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าสนามแห่งนี้จะสำเร็จและก้าวสู่สนามระดับโลก ได้สร้างชื่อเสียง และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ Thailand by UTMB จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้ว"
zด้าน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า "ด้วยนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้เห็นชอบอนุมัติหลักการโครงการยกระดับการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรมการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตามคำขวัญที่ว่า 'สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน' ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวเมืองเบตง ในด้านกีฬาให้ไปสู่ระดับนานาชาติ เป็นหมุดหมายใหม่ให้นักกีฬาวิ่งเทรลจากทั่วโลกได้เดินทางมาร่วมการแข่งขัน เป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชายแดนใต้ และได้ผลักดันการแข่งขัน Amazean Jungle Trail ให้เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันวิ่งเทรลนานาชาติระดับโลกในโอกาสต่อไป"

การแข่งขัน Amazean Jungle Trail ครั้งนี้ เป็นการจัดแข่งขันเพื่อควอลิฟายสนามสู่การเป็น 1 ในสนาม World Series หากสำเร็จจะเป็นสนามที่ 2 ของประเทศไทยต่อจากสนาม Thailand by UTMB จังหวัดเชียงใหม่ Amazean Jungle Trail จะจัดขึ้นในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ทำการปล่อยตัวที่ อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีระยะทางแข่งขัน 3 ระยะคือ ระยะ เบตง 100K, ระยะ เบตง 50K และระยะ เบตง 25K โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.runningconnect.com

อนึ่ง สนามบินเบตงพร้อมเปิดให้บริการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย