เรียกเยาวชน16ปีหญิงไปอาเซียน

ความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลเยาวชน 16 ปีหญิงทีมชาติไทย ที่เตรียมทีมไว้ลุยศึกฟุตบอลเยาวชน 16 ปีหญิงชิงแชมป์อาเซียน ที่ประเทศพม่า ในช่วงเดือนต.ค.นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ดร.กษม ชนะวงษ์ ผจก.ทีม ได้เรียก 45 แข้งสาวอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าเก็บตัวเพื่อคัดเลือกตัวที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอก ในระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค.นี้

ประกอบด้วย กัณยารัตน์ กาฬภักดิ์, นงค์ลักษณ์ สว่างศรี, ภัชชิรา หัสดี, ณัฐฐา กำเนิดคำ, เพ็ญลักษณ์ นนท์ขุนทด, สุพัตรา พันแดง, ศศิวิมล สระนนท์, กมลทิพย์ จันทะคล้าย, ศรีวรรณ อ่อนละมุล, ธนาภรณ์ ทองคำ, สมหญิง คมขำ, สาวิตรี หม่ำยะลี, ประภาพร หงษ์ทอง, มาลัยทิพย์ พรมวัง, สุนทรี ใจดี, สุวารี โสระบุตร, วิภาดา หล้ายม, อรอุมา ดำครอง, อรสา บรรเทิง ใจ, นริตา คำอ้วน, ปราณี ธนสาร, อนงค์นาฎ บุญทัน, จิราพร อนันสลุง, เกษราภรณ์ บุญยืน, เกตุวดี ศรีเพ็ง, สิริภา เขียวอุ่น, อังคณา แสนบุญเรือง, จุฑามาศ พวงมะโหด, วรรณิภา กองทิพย์, กัญยาณี วันต๊ะ, กิตติยาพร ไชยเสน, สุนิสา คำพินิจ, สุภานี พิมเสน, นิภาวรรณ ปัญโญสุข, รัตติยากร ประอาง, พรสวรรค์ ห่อไธสงค์, นริศรา เวียงปะติ, วรรณิสา ทองทุม, สิรินภา สุ่มสร้อย, นัชนิชา สุระมณี, อรทัย ทองด้วง, วิภาดา คำเลิศ, ราตรี สุธารส, ชุติมา กองสกุล, กาญจนา ละลาย