คอลัมน์ เซียนอู๋

ไทย 7 สี ทีวีสี 7 13.45 น.

1. จะเด็ด เซเว่นฟาร์ม (แพ้คะแนน ตะวันรุ่ง เอื้อสัม พันธ์ ลพน. ศุกร์ 17 เม.ย.52) จะชนะ ป้อมเพชร เอกบางไทร (ชนะคะแนน กาเซ็มน้อย ส.จ.หลายปราจีน ลพน. อังคาร 26 พ.ค.52) พิกัด 115 ป.

2. โบวี่ ส.ก.สุไหงยิมส์ (ชนะน็อกยก 4 ฉัตรเพชร ธนศักดิ์ขนส่ง กทม. เสาร์ 30 พ.ค.52) จะชนะ เหนือเพชร ส.จ.มนตรี (ชนะคะแนน ชนะเพชร สายัณห์ยิม ที่อุดรฯ พุธ 27 พ.ค.52) พิกัด 114 ป.

3. ชนะเพชร สายัณห์ยิม (แพ้คะแนน เหนือเพชร ส.จ.มนตรี ที่อุดรฯ พุธ 27 พ.ค.52) จะแพ้ ฉลองชัย พี.เค.พี.สปอร์ต (ชนะน็อกยก 2 ตะวันรุ่ง เอื้อสัมพันธ์ ทีวีสี อาทิตย์ 24 พ.ค.52) พิกัด 112 ป.

4. วันฉลอง ศิษย์ซ้อน้อง (ชนะคะแนน จอมโหด อิมิเน้นท์แอร์ ลพน. ศุกร์ 29 พ.ค.52) จะแพ้ กิตติ เกียรติประภัสร์ (ชนะคะแนน ชนะเพชร สายัณห์ยิม ทีวีสี อาทิตย์ 10 พ.ค.52) พิกัด 110 ป.ต่อ 112 ป.

5. ณรงค์เกียรติ พี.เค.พี.สปอร์ต (แพ้คะแนน จอมกิตติ ลูกบ้านใหญ่ ทีวีสี อาทิตย์ 8 มี.ค.52) จะชนะ วุฒิเดชเล็ก จ้าวสงขลา พิกัด 100 ป.