เซียนอู๋

1. ปิ่นเงิน ป.ชัย วัฒน์ จะแพ้ กำไลหยก ว.วรรณทวี พิกัด 104 ป.

2. กฤษณะเล็ก ว.รุ่งนิรันดร์ จะชนะ เดชมงคล ศิษย์ซ้ออึ่ง พิกัด 106 ป.

3. ศักดิ์มงคล ก.สุวิทย์ จะชนะ เด่นชัยเล็ก ก.ฐิติพงษ์กร พิกัด 108 ป.

4. เพชรสนั่น แก้วสัมฤทธิ์ จะชนะ คมเพชร ส.จ.มนตรี พิกัด 117 ป.

5. ดีเซลเล็ก คิงส์บ๊อกซิ่ง (แพ้คะแนน เข้ม ส.เพลินจิต รดน. จันทร์ 2 มี.ค.52) จะแพ้ ประกายแสง ศิษย์ อ. (ชนะคะแนน จ้าวฉลาม ฉัตรกนกยิมส์ ที่โคราช จันทร์ 16 มี.ค.52) พิกัด 155 ป.

6. สกัดเพชร อินแกรมยิม (แพ้คะแนน เพชรอัศวิน ซีทรานเฟอร์รี่ รดน. พฤหัสฯ 16 เม.ย.52) จะชนะ วินัยเล็ก พ.รังสรรค์ (แพ้คะแนน โอโรโน่ ส.สมหมาย รดน. จันทร์ 19 ม.ค.52) พิกัด 137 ป.

7. เงาพระจันทร์ ชูวัฒนะ (ชนะน็อกยก 1 ศรแดง ศิษย์ผู้ใหญ่ลือ รดน. จันทร์ 1 มิ.ย.52) จะชนะ พันคมเล็ก เกียรตินิวัฒน์ (ชนะน็อกยก 5 รุ่งทอง อิมแกรมยิม รดน. จันทร์ 1 มิ.ย.52) พิกัด 106 ป.

8. สิงห์หยก ส.สีสัน จะแพ้ โทมัส ศิษย์พรเจริญ พิกัด 155 ป.

9. ทะนงศักดิ์ ชูวัฒนะ จะชนะ ราชศักดิ์ ส.ประสพโชค พิกัด 100 ป.