สมเดชลั่นดึงวิลลี่-นนคืนทีมชาติ

พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย คนใหม่ เป็นประธานแถลงนโยบายของสมาคมฟันดาบฯ ที่ห้องชมวัง อาคารราชนาวิกสภา เมื่อ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ประมุขฟันดาบไทย กล่าวว่า การแถลงนโยบายครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ชนะการเลือกตั้งเมื่อก.พ. หลังผ่านขั้นตอนการจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย สมาคม มีแนวทางดำเนินการที่สำคัญคือจะกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนากีฬาฟันดาบอย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะกฎระเบียบต่างๆ ที่ไม่เอื้ออำนวยในการพัฒนากีฬาฟันดาบ จะต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และยืนยันจะต้องไม่มีการแบ่งก๊ก ส่วนกรณีที่การตรวจสอบเรื่องการใช้จ่ายของคณะกรรมการชุดที่แล้ว รวมทั้งเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาว่า คณะกรรมการชุดนี้กำลังเร่งตรวจสอบอย่างละเอียด หากใครมีความผิด ก็ต้องรับผลไปตามการกระทำ

ในส่วนของ วิลลี่วีรเดช คอธนีย์ และเจ้านนนนทพัฒน์ ปานจันทร์ 2 นักดาบคนสำคัญ ที่มีปัญหากับสมาคม ในช่วงโอลิมปิกเกมส์ 2008 ไม่ได้มีขัดแย้งกับคณะกรรมการชุดนี้ และทั้งคู่น่าจะกลับมาเล่นทีมชาติอีกครั้ง