ศึกเกียรติยงยุทธ /ราชดำเนิน

1. กาเซ็มน้อย ส.ตะวันรุ่ง จะแพ้ เพชรสยาม ศักดิ์บุรีรัมย์ พิกัด 90 ป.

2. บด ส.เพลินจิต จะแพ้ ศักดิ์สุรินทร์ กาแฟฟ้าใส พิกัด 136 ป.

3. ยอดคีรี เหลี่ยมธนวัฒน์ จะชนะ เพชรน้อย ลูกบ้านล่าง พิกัด 115 ป.

4. สมองกล เหลี่ยมธนวัฒน์ จะแพ้ อาซีส ช.จันมณี พิกัด 117 ป.

5. คมกริช ศิษย์จ่าไหว จะชนะ ฟ้านิมิต ศิษย์เมฆน้อย พิกัด 107 ป.

6. หาญนที ว.วิวัฒนานนท์ จะชนะ ก้องสยาม (ต.พิทักษ์ชัย) ปืนรัตนา พิกัด 126 ป.

7. เมธาวิน ช.สังข์ประไพ จะแก้มือชนะ โอโรโน่ อิมิเน้นท์แอร์ พิกัด 118 ป.

8. เอกพิฆาต ม.กรุงเทพธนบุรี จะชนะ นิโอ สกินเดียวยิม พิกัด 134 ป.

9. ยอดขุนพล ภารสมบูรณ์ จะชนะ ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์พ่อหนู พิกัด 103 ป.

10. พลายแก้ว เกียรติบางโพ จะชนะ หาญศึกเล็ก ตำนานลาว พิกัด 94 ป.