ศึกแสงสว่างพันธุ์ปลา/ลุมพินี อังคาร 16 มิถุนายน 2552

เซียนอู๋

ก่อนเวลา 1. ผาสิงห์ ลูกชินราช จะแพ้ เป๊ปซี่ เพชรศิริยิมส์ พิกัด 100 ป.

ก่อนเวลา 2. นิลสยาม แสงสว่างพันธุ์ปลา จะชนะ พรมงคล ศิษย์ธงศักดิ์ พิกัด 100 ป.

1. ชนะเอก เพชรเฟอร์กัส (ชนะคะแนน วิเศษมณี ศิษย์เจริญทอง ลพน. อังคาร 3 มี.ค.52) จะแพ้ กริชทองคำ ต.สุรเชษฐ์ (ชนะทีเคโอยก 4 หนึ่งหนุ่ม แฟร์เท็กซ์ ลพน. อังคาร 19 พ.ค.52) พิกัด 113 ป.

2. ณัฐพล พ.เพื่อนร่วมสร้าง (แพ้คะแนน มงคลชัย ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ที่ร้อยเอ็ด ศุกร์ 1 พ.ค.52) จะแพ้ โคบาลน้อย ศิษย์นำขบวน (เสมอ ศิลปะชัย ต.วิโรจน์ ที่โคราช พฤหัสฯ 28 พ.ค.52) พิกัด 118 ป.

3. มูตู ไก่ย่าง 5 ดาว (แพ้คะแนน แสนเก่ง ธ.ธงชัย ลพน. ศุกร์ 15 พ.ค.52) จะแก้มือชนะ แสนเก่ง ธ.ธงชัย (ชนะคะแนน มูตู ไก่ย่าง 5 ดาว ลพน. ศุกร์ 15 พ.ค.52) พิกัด 106 ป.

4. ติ่งทอง แสงสว่างพันธุ์ปลา (ชนะคะแนน วีระยุทธ ลูกเพชรน้อย ลพน. อังคาร 26 พ.ค.52) จะแพ้ เพชรศิริ ป.ศิริพงษ์ (ชนะคะแนน รุ่งเพชร ว.สังข์ประไพ รดน. พุธ 13 พ.ค.52) พิกัด 121 ป.

5. แสนชัยน้อย โตโยต้าระยอง (ชนะคะแนน อรรถชัย แฟร์เท็กซ์ ลพน. อังคาร 19 พ.ค.52) จะแพ้ เพชรมั่นคง เพชรเฟอร์กัส (ชนะคะแนน ศิริมงคล สากุลรัตนะ ลพน. ศุกร์ 22 พ.ค.52) พิกัด 133 ป.

6. สิงห์ขาว ม.ขำอินทร์ จะชนะ ยอดแสงเพชร ลูกบุญมี (ชนะคะแนน เพชรแก้ว บางกอก 2007 ลพน. เสาร์ 7 ก.พ.52) พิกัด 103 ป.

7. เพชรเคียนซา ศ.วีระพล จะแพ้ เหนือฟ้า ช.ชื่นชม (ชนะคะแนน คิงส์ดำ แฟร์เท็กซ์ ลพน. อังคาร 19 พ.ค.52) พิกัด 100 ป.