อบจ. ระนองทุ่มงบจัดแข่งขันรถยนต์ออฟโรด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันรถยนต์ออฟโรด "ระนองชาแลนจ์ ออฟโรด ประจำปี 2552 ชิงเงินรางวัลรวมเกือบ 200,000 บาท นายนภา นทีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.) ร่วมกับ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง เครือข่ายออฟโรดภาคใต้ และชมรม ชมรมแร่นอง 4x4 แอดเวนเจอร์ กำหนดจัดการแข่งขันรถยนต์ออฟโร "ระนองชาแลนจ์ ออฟโรด ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแข่งขันบ้านทุ่งยอ ใกล้โรงแรมไอเฟลอินน์ หมู่ที่ 3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง ส่งเสริมและพัฒนาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ออฟโรดที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งยกระดับความสามารถในการแข่งขันรถยนต์ออฟโรดให้แก่นักแข่งขันในจังหวัดและในระดับภูมิภาค โดยได้สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน 500,000 บาท นายบุญชู ชูเอน ประธานเครือข่ายออฟโรดภาคใต้ กล่าวว่า การแข่งขันออฟโรดกำลังได้รับการนิยมอย่างแพร่หลายในหลายจังหวัด มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบันไดที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานในอนาคต นายสุชาติ คำวาศรี ประธานชมรมแร่นอง 4x4 แอดเวนเจอร์ กล่าวว่า ขณะนี้มีทีมออฟโรดส่งเข้าแข่งขันแล้วกว่า 50 ทีม รถกว่า 100 คัน การแข่งขันนี้แบ่งอกเป็น 4 รุ่น คือ รุ่นโอเพ่น , รุ่นคานแข็ง, รุ่นปีกนก และรุ่นวีไอพี มีเงินรางวัลรวมเกือบ 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ