ทัพไทยรวมใจล่าทองอลป.4ปีสร้างชัยในลอนดอนงบประมาณ12,500ล้าน

ชุมพล เร่งแผน 4 ปีสร้างชัยในลอนดอน จนใกล้เสร็จ ยังยืนยันต้องใช้เงิน 12,500 ล้าน วางแผนเตรียมทัพไทย แบบครบวงจร ต้องมีตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าได้ทองโอลิมปิก เพิ่ม เตรียมนำ กูรู ในวงการกีฬามาร่วมทำ ประชาพิจารณ์ หวังทำแผนไม่ให้มีจุดอ่อน ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ

นายชุมพล ศิลปอาชา รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ได้เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าเรื่องการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปี กีฬาไทย สร้างชัยในลอนดอน ปี 2552-2555 เมื่อวันที่ 26 พ.ค.ที่กระทรวงฯ โดยที่ประชุมได้ให้ กกท. สรุปกรอบงบประมาณที่ได้ไปจัดทำมาล่าสุด ปรากฏว่า การเตรียมนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เพื่อให้พร้อมในการข้าแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ตามที่สมาคมกีฬาได้เสนอมานั้น จะต้องใช้งบประมาณ 12,500,000,000 บาท ประกอบไปด้วย 1. การพัฒนานักกีฬา จำนวน 4,000,000,000 บาท 2.การพัฒนาบุคลากร 625,000 บาท 3. ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 600,000,000 บาท 4.จัดหา และพัฒนาสถานกีฬา-อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก 2,164,000,000 บาท 5.สนับสนุนการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬา 3,800,000,000 บาท 6.การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ 1,311,000,000 บาท

สำหรับเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จนั้น จะประเมินได้จาก 1. การเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ และอาเซียนพาราเกมส์, ติดอันดับ 1-4 ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และเอเชี่ยนพาราเกมส์, ติดอันดับ 1-4 ของเอเชียในกีฬาโอลิมปิก และพาราลิมปิก 2.ได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเพิ่มขึ้นอีก 2 ชนิดกีฬา 3. นักกีฬาได้ผ่านเข้าไปแข่งขันในรายการนานาชาติเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ 4.จำนวนเหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นทุกรายการ 5.นักกีฬาคนพิการได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์, 6.ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับโลก 3 รายการต่อปี 7. บุคลากรของไทยได้รับคัดเลือกให้ตำรงตำแหน่งในองค์กรกีฬาเพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ขณะที่ รมต.กีฬา กล่าวว่า จะเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องของกีฬา มาร่วมทำประชาพิจารณ์ เพื่อปรับแผนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น พล.ต.อ. โกวิท ภักดีภูมิ, พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา, พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์, นายพรชัย สุนทรพันธุ์, นายเกษม สรศักดิ์เกษม, นายนิโรธ สุนทรเลขา, นายวรวุฒิ โรจนพานิช, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง โดยจะนัดประชุมกันครั้งใหญ่ และจะนำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550-2554 มาปรับปรุงให้มีความทันสมัย พร้อมกับนำแผน ยุทธศาสตร์ 4 ปี กีฬาไทย สร้างชัยในลอนดอน ที่ทำอย่างสมบูรณ์แล้ว เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

นายชุมพล ยังย้ำตอนท้ายด้วยว่า หากโครงการกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล จำนวน 400,000,000,000 บาท ผ่านเรียบร้อย จะมีการเสนอของบจากรัฐบาล เพื่อนำมาก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาเพิ่มเติม พร้อมทั้งมอบหมายให้ กกท. รวบรวมมติของคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนากีฬานำมารายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป.