แท็ก

youth in charge leadership academy

youth in charge leadership academy ใหม่ล่าสุด

Youth In Charge แพลตฟอร์มจุดพลังคนรุ่นใหม่ คิดสร้างสรรค์ นำการเปลี่ยนแปลง

Youth In Charge แพลตฟอร์มจุดพลังคนรุ่นใหม่ คิดสร้างสรรค์ นำการเปลี่ยนแปลง

เอริกา เมษินทรีย์ ผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์ม Youth In Charge หวังจุดพลังคนรุ่นใหม่ คิดสร้างสรรค์ นำการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน923