แท็ก

พื้นที่เฝ้าระวังสูง

พื้นที่เฝ้าระวังสูง ใหม่ล่าสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง-เฝ้าระวัง ใน 76 จังหวัด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่ควบคุม-เฝ้าระวังสูง-เฝ้าระวัง ใน 76 จังหวัด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่ง ศบค. กำหนดพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นสมุทรสาครที่ยังเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพียงจังหวัดเดียว

เปิดอ่าน14,912จำนวนแชร์0