แท็ก

ปัญหาผ้าอนามัย

ปัญหาผ้าอนามัย ใหม่ล่าสุด

“รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์” ศิลปะที่งดงามคือการได้ตั้งคำถาม

“รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์” ศิลปะที่งดงามคือการได้ตั้งคำถาม

ในสังคมที่เด็กไม่สามารถตั้งคำถามต่อประเด็นอ่อนไหว เช่น เรื่องร่างกาย การใช้อำนาจ หรือแม้แต่ประชาธิปไตย ก็เหมือนกับศิลปะได้ตายจากสังคมนั้นไปแล้ว คุณรวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ จึงก่อตั้ง "หิ่งห้อยน้อย" ขึ้น เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในการสื่อสารและพูดคุย เพื่อสร้างเด็กที่แข็งแรงทางใจและพร้อมเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

เปิดอ่าน433จำนวนแชร์0