แท็ก

ตลาดหุ้นวันนี้

ตลาดหุ้นวันนี้ ใหม่ล่าสุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.44จุด ปิด1,194.44จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.44จุด ปิด1,194.44จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.44 จุด มาปิดที่ 1,194.44 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30,830.34 ล้านบาท

เปิดอ่าน1,263จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก7.10จุดปิด1,196.60จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก7.10จุดปิด1,196.60จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.10 จุด มาปิดที่ 1,196.60 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 28,883.48 ล้านบาท

เปิดอ่าน251จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก18.22จุดปิด1,189.56จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก18.22จุดปิด1,189.56จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.22 จุด มาปิดที่ 1,189.56 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 43,398.93 ล้านบาท

เปิดอ่าน122จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก6.98จุด ปิด1,171.34จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก6.98จุด ปิด1,171.34จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.98 จุด มาปิดที่ 1,171.34 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 38,653.34 ล้านบาท

เปิดอ่าน683จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.38จุดปิด1,153.56จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.38จุดปิด1,153.56จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.38 จุด มาปิดที่ 1,153.56 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,649.02 ล้านบาท

เปิดอ่าน106จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 8.53จุด ปิด1,150.18จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ 8.53จุด ปิด1,150.18จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวลดลง 8.53 จุด มาปิดที่ 1,150.18 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 30,526.37 ล้านบาท

เปิดอ่าน56จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ ลบ9.60 จุดปิด1,158.71จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ ลบ9.60 จุดปิด1,158.71จุด

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลง 9.60 จุด มาปิดที่ 1,158.71 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 37,658.17 ล้านบาท

เปิดอ่าน135จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก15.15จุดปิด1,168.31จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก15.15จุดปิด1,168.31จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.15 จุด มาปิดที่ 1,168.31 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,757.62 ล้านบาท

เปิดอ่าน121จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก0.17จุดปิด1,165.15จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ บวก0.17จุดปิด1,165.15จุด

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.17 จุด มาปิดที่ 1,165.15 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,891.41 ล้านบาท

เปิดอ่าน127จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก4.08จุดปิด1,164.98จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก4.08จุดปิด1,164.98จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.08 จุด มาปิดที่ 1,164.98 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 33,043.57 ล้านบาท

เปิดอ่าน76จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก14.64จุด ปิด1,160.90จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก14.64จุด ปิด1,160.90จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.64 จุด มาปิดที่ 1,160.90 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 36,104.53 ล้านบาท

เปิดอ่าน137จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก11.22จุดปิด1,146.26จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก11.22จุดปิด1,146.26จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.22 จุด มาปิดที่ 1,146.26 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 27,129.32 ล้านบาท

เปิดอ่าน111จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก5.31จุดปิด1,091.67จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก5.31จุดปิด1,091.67จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.31 จุด มาปิดที่ 1,091.67 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 31,848.76 ล้านบาท

เปิดอ่าน84จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก9.26จุด ปิด1,083.97จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก9.26จุด ปิด1,083.97จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.26 จุด มาปิดที่ 1083.97 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 25,938.64 ล้านบาท

เปิดอ่าน90จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ7.07จุด ปิด1,056.01จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ7.07จุด ปิด1,056.01จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับลดลง 7.07 จุด มาปิดที่ 1,056.01 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย  19,749.77 ล้านบาท

เปิดอ่าน30จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.89จุด ปิด1,062.55จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.89จุด ปิด1,062.55จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.89 จุด มาปิดที่ 1,062.55 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย  15,397.46 ล้านบาท

เปิดอ่าน107จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก10.22จุดปิด1,029.37

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก10.22จุดปิด1,029.37

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.22 จุด มาปิดที่ 1,029.37 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 24,347.88 ล้านบาท

เปิดอ่าน54จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.63จุดปิด980.50จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้บวก3.63จุดปิด980.50จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.63 จุด มาปิดที่ 980.50 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,104.87 ล้านบาท

เปิดอ่าน123จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ0.49จุด ปิด976.87จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลบ0.49จุด ปิด976.87จุด

สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับลด 0.49 จุด มาปิดที่ 976.87 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 17,701.65 ล้านบาท

เปิดอ่าน100จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
กำลังโหลดข้อมูล