เผาเสือป่า-สังเวย1 คุ้ยต้นตอ ซานติก้าตายเพิ่ม

พบแล้วต้นเพลิง ร้านขายมือถือ ชั้นล่างในอาคาร มุ่งปมเอาประกัน ประมาทเลินเล่อ