7 วันอันตราย 2 วันแรก ตาย 79 เจ็บทะลุพัน!

7 วันอันตราย 2 วันแรก ตาย 79 เจ็บทะลุพัน!
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

(31 ธ.ค.) นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,012 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 79 คน ผู้บาดเจ็บรวม 1,095 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสูดในช่วง 2 วัน ได้แก่ เชียงราย 37 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ 36 ครั้ง ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด สระแก้วและพังงา จังหวัดละ 4 คน สำหรับจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 40 คน รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ 37 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 39.42 รองลงมา ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 22.13 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.20 รองลงมาได้แก่ รถปิกอัพ ร้อยละ 6.77 และส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01- 20.00 น. โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 25 ครั้ง รองลงมา ได้แก่ เชียงใหม่ 23 ครั้ง ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วถือว่าจำนวนตัวเลขนี้ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน