โอลิมปิก 2020

กรมธุรกิจพลังงานติดป้ายตรวจสอบคุณภาพปั๊ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึง การตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง จากผู้ค้าน้ำมันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กรมธุรกิจพลังงาน กำหนดไว้ โดยจากการตรวจสอบ ในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2554 คือ เดือน ต.ค.- พ.ย.2553 รวมทั้งสิ้น 306 ราย พบว่า มีการจำหน่ายน้ำมันคุณภาพต่ำเพียง 1 ราย โดย กรมธุรกิจพลังงาน ได้ดำเนินการตามกฎหมายกับสถานีบริการที่มีความผิดแล้ว ส่วน สถานีบริการที่มีการจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพถูกต้อง กรมธุรกิจพลังงาน ได้ติดสติกเกอร์ ที่มีข้อความระบุว่า "ตรวจสอบคุณภาพ" เพื่อให้ประชาชนได้มั่นใจในคุณภาพของน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม กรมธุรกิจพลังงาน จะเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบให้มากยิ่งขึ้น โดยจะจัดทำโครงการขยายขีดความสามารถด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน ใน 3 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ และภาคใต้ ในระยะเริ่มแรก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง