ทับสะแกจัดแข่งเรือใบเทิดพระเกียรติในหลวง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายรุจน์ประทีป ธรรมระพีพัฒน์ นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมเรือใบ ได้ร่วมประชุมกัน เพื่อจัดการแข่งขันเรือใบและเรือยาว ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค. 53 นี้ ที่บริเวณชายทะแลทับสะแก เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวประมงพื้นบ้าน ที่สืบทอดกันมายาวนาน แต่ที่ผ่านมากำลังจะเลือนหายไป จึงได้ร่วมกันสืบสานประเพณีเก่า ๆ ขึ้นมาให้ลูกหลานได้ดู ได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา สามารถสืบทอดไปสู่อนาคตได้ อีกทั้ง ต้องการรำลึกถึงกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 9-16 ธันวาคม 2510 มี นักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 984 คน จาก 6 ประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบ ฐานะนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบประเภท โอ.เค.

นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการจัดแข่งขันเรือใบและเรือยาวในครั้งนี้ เพื่อที่จะสร้างเยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เรียนรู้ทักษะการแข่งขันเรือใบ สร้างประสบการณ์ พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมทำการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศต่อไป สำหรับ การแข่งขันเรือใบและเรือยาว ทับสะแก ในครั้งนี้คาดว่า จะมีทีมนักกีฬาทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด เข้าทำการแข่งขันจำนวนมาก