อุตฯดึงSMEเข้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรมจังหวัด และนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยมี ตลาดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน ให้เดินหน้าโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง และวิสาหกิจขนาดย่อม หรือ SME มุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยตั้งเป้าดึงภาคอุตสาหกรรม70,000 แห่งทั่วประเทศ เข้าสู่แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ภายในปี 2557 และจะเริ่มเปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดือนธันวาคม นี้เป็นต้นไป ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ เข้าร่วม 984 แห่ง

ทั้งนี้มั่นใจว่า ภายหลังที่สถานประกอบการ หรือ โรงงาน เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายแล้ว จะส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและประชาชน และเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสีเขียวของอาเซียน