รองผู้ว่าอุดรประชุมหามาตรการลดอุบัติเหตุ

รองผู้ว่าอุดรประชุมหามาตรการลดอุบัติเหตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสาโรจน์ แสงอรุณ รองผู้ว่าฯ อุดรธานี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2554 โดยเป้าหมายการดำเนินการให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ ผู้เข้ารักษาในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2553 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2554 ให้ลดลงร้อยละ 5 ซึ่งการดำเนินการของ จ.อุดรธานี จำนวนครั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกิน 61 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 8 ราย จำนวนผู้บาดเจ็บไม่เกิน 67 ราย มาตรการเน้นหนัก 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้านการวิศวกรรมการจราจร ด้านรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพกู้ภัย และมาตรการด้านการรายงานผล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน