อธิบดีปภ.มอบนโยบายช่วยเหลือผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 จ.สงขลา นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียกประชุม และมอบนโยบายการช่วยเหลือเยียวยา แก่ป้องกันฯ จังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพ ต้องเป็นธรรม และทั่วถึง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน

นายวิบูลย์ เผยว่า ผู้ประสบภัยพิบัติ ต้องได้รับการช่วยเหลือ 5,000 บาท ทุกครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการเยียวยาไปแล้วร้อยละ 50 ของผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาคใต้ ที่ยังมีปัญหาอยู่คือ เลข 13 หลักไม่ตรง รายชื่อซ้ำซ้อน และเลขที่บ้านไม่ตรง ตนได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติให้แล้วเสร็จภาย ในวันที่ 24 ธ.ค. นี้ ส่วนปัญหาที่มีการชุมนุมประท้วงอยู่บ้าง ต้องเร่งทำความเข้าใจ เพราะเนื่องจากมีผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเดือนร้อนในหลายประเภท