ชาวกุยบุรีค้านสัมปทานโรงโม่หิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชุบ เฉลิมกลิ่น ปราชญ์ชาวบ้านโป่งกระสัง พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวนกว่า 200 คน เดินทางไปที่ศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการต่อสัมปทานบัตรของโรงโม่หินแห่งหนึ่ง ในพื้นที่บ้านโป่งกระสัง หลังจากสัมปทานได้หมดอายุลง เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2550 เป็นระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และได้ถูกชาวบ้านคัดค้าน การต่อสัมปทานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นโรงโม่ที่อยู่ใกล้วัด หมู่บ้าน และโรงเรียนมากเกินไป จึงเกรงว่า การระเบิดหิน จะก่อให้เกิดผลกระทบทางเสียง ฝุ่นละออง หรืออันตราย กับโบราณสถานในพื้นที่ แต่ล่าสุด กลับมีการอนุมัติต่อสัมปทานบัตร โดยไม่ฟังมติคัดค้านจาก อบต.หาดขาม และประชาชนในพื้นที่

ต่อมา นายอภินันท์ จันทรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกมารับหนังสือคัดค้าน นายชุบ เฉลิมกลิ่น ปราชญ์ชาวบ้านโป่งกระสัง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2553 อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งหนังสือแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)หาดขาม แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้อนุญาตให้ต่อสัมปทานบัตร ซึ่งขัดกับมติของประชาคมหมู่บ้าน และมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม และขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา 66 ที่ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิ์อนุรักษ์ และมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มาตรา 67 สิทธิ์ของบุคคล ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดีภาพหรือคุณภาพชีวิต

โดยก่อนหน้านี้ ชาวบ้านเคยรวมตัวกันเดินทางมายื่นคัดค้านต่อ อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเดินทางมาทวงถาม เมื่อไม่มีความคืบหน้าเตรียมยื่นขอความเป็นธรรมต่อศาลปกครองต่อไป