โอลิมปิก 2020

นายกหวังเลิกพรก.ไร้ป่วนจนท.คุมได้

นายกหวังเลิกพรก.ไร้ป่วนจนท.คุมได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง มติคณะรัฐมนตรีที่ให้ยกเลิก พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลว่า หลังจากนี้ ก็ให้กลับมาใช้กฎหมายปกติ โดยมีศูนย์ติดตามสถานการณ์ หรือ ศตส. ดูแลเหตุการณ์ความสงบเรียบร้อย ซึ่งเชื่อว่า เจ้าหน้าที่จะสามารถดูแลสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ ส่วนตัวก็คาดหวังไว้เช่นเดียวกันว่า จะไม่เกิดเหตุความวุ่นวาย ขณะที่งบประมาณการใช้จ่าย ในส่วนของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ที่จะถูกปิดไปโดยอัตโนมัตินั้น คงไม่ต้องทำเรื่องรายงานงบประมาณมาแต่อย่างใด เนื่องจากได้ผ่านความเห็นของคณะรัฐมนตรี มาก่อนแล้ว

นายกรัฐมนตรี ยังระบุถึงการทำงานของ ศตส. ด้วยว่า จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยหากมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ก็สามารถรายงานมาที่ตนเองได้ตลอดเวลา


ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณาการดำเนินการ เพื่อให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว บุคคลที่กระทำความผิดในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ที่ผ่านมาโดยได้มีการแยกแยะกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีโทษสถานเบา ไว้ประมาณ 100 คน ซึ่งขั้นตอนการทำจากนี้ คือ ผู้ที่ต้องโทษ จะต้องยื่นประกันตัวเองก่อน ส่วนคนที่ศาลเคยวินิฉัยไปแล้วนั้น ก็ต้องมีข้อมูลใหม่ให้ศาลพิจารณาอีกครั้ง จากนั้นก็เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ทั้งนี้รัฐบาลจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานงานในเชิงธุรการเพียงเท่านั้น


นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ขึ้นเงินเดือนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ อบต. ที่ว่า กระทรวงการคลัง ที่ได้เห็นชอบให้การขึ้นเงินเดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2554 เป็นต้น ไปโดยยืนยันว่า ไม่เกี่ยวข้องกับค่าครองชีพ แต่เป็นการปรับเพื่อลดช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง