ถวิลเผยศอฉ.เสนอเลิกพรก.วันนี้ใช้กอ.รมน.

ถวิลเผยศอฉ.เสนอเลิกพรก.วันนี้ใช้กอ.รมน.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ใน 4 จังหวัด โดยจะใช้หน่วยงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หมวดหนึ่งเป็นแผนรองรับ โดยจะ
เป็นกฎหมายเป็นปกติ ที่ยังไม่มีการให้อำนาจพิเศษ กับเจ้าหน้าที่ เป็นเพียงมาตรการเตรียมพร้อม ในการดูแลสถานการณ์ แต่ทั้งนี้ หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ก็จะใช้ในหมวด 2 ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ ควบคุมเหตุการณ์ โดยจะจับตาการเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด ไม่มีการประมาท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ นายถวิล ยืนยันว่า การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะไม่มีผลกับผู้ที่ถูกคุมขัง และถูกดำเนินคดีระหว่างการชุมนุม เนื่องจากเป็นคดีอาญา ที่มีหมายศาลบังคับอยู่แล้ว และขั้นตอนก็ได้เข้าสู่การฟ้องต่อศาลแล้ว ไม่ใช่การดำเนินคดีตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน