คค.คาดเปิดประกวดราคาสายสีเขียวต้นปี54

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า แผนการดำเนินการรถไฟฟ้า ในปี 2554 นั้น คาดว่า โครงการที่จะเกิด และประกวดราคาก่อน คือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วง แบริ่ง-สมุทรปราการ ในเดือนมกราคม นี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ คาดว่า จะสามารถประกวดราคาได้ ในเดือนมีนาคม ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี จะมีการปรับการออกแบบเบื้องต้นให้เป็นการระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบยกระดับ หรือ โมโนเรียว เพื่อรองรับการแก้ปัญหาจราจร บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ซึ่งผู้รับเหมาจะต้องกำหนดแผนการดำเนินการทั้งหมด ทั้งการออกแบบ การจัดหาระบบเป็นรายเดียว ที่ต้องดำเนินการ ซึ่งจะลงทุนจะทำในรูปแบบการร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน หรือ พีพีพี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายละเอียด จากนั้นจะนำเรื่องขออนุมัติงบต่างๆ จาก ครม. ต่อไป

ทั้งนี้ในส่วนของการดำเนินการกู้เงินนั้น กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้ดำเนินการ และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. กู้ต่อ ซึ่งขณะนี้ รฟม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงการเสนอการลงทุนในรูปแบบพีพีพี คอตทอส ซึ่งเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณา เพื่อนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พิจารณาตามขั้นตอน พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน พ.ศ. 2535 ต่อไป