มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯมอบถุงชีพจ.ยะลา

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯมอบถุงชีพจ.ยะลา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอภัย จันทนจุลกะ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์ฯ เพื่อมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับตัวแทน เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยมีตัวแทนของจังหวัดยะลา ที่มารับมอบครั้งนี้ คือ นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย หัวหน้า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา และตัวแทนหัวหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา รวม
ทั้งสิ้นจำนวน 820 ถุง

รอง ผวจ.ยะลา กล่าวว่า ในนามของพสกนิกรจังหวัดยะลา รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา ที่ทรงมีความห่วงใยในผู้ประสบอุทกภัยในท้องที่จังหวัดยะลา พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยอุทกภัยของจังหวัดยะลา ครั้งนี้ ซึ่งทางจังหวัดจะได้นำถุงยังชีพพระราชทานฯ ไปถวายแด่พระภิกษุ และมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามพระประสงค์ต่อไป