ครม.ศก.สั่งพณ.จับตาราคาสินค้า3กลุ่ม

ครม.ศก.สั่งพณ.จับตาราคาสินค้า3กลุ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันนี้ว่า ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานภาพรวมราคาสินค้า อุปโภคบริโภคภายในประเทศ ที่ได้รับผลกระทบ จากการแข็งค่าของเงินบาท โดยมีสินค้า 3 ชนิด ที่มีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้น ประกอบด้วย น้ำมันพืช นมสดพาสเจอร์ไรส์ และชุดนักเรียน ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้ให้ทางกระทรวงพาณิชย์ มีการติดตามราคาสินค้าใน 3 ส่วนนี้ อย่างใกล้ชิด พร้อมศึกษาราคาโครงสร้างของราคาสินค้า

ซึ่งด้านกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า ยังสามารถดูแลราคาสินค้าได้ดีในขณะนี้ ด้าน นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมยังได้รับรายงาน ผลการจัดอันดับความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจธนาคารโลก ประจำปี 2011 โดยไทย ถูกลดอันดับลงจากอันดับที่ 12 เป็นอันดับที่ 16 โดยมีการประเมินจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน ซึ่งไทยถูกปรับลดลงใน 4 ด้าน ประกอบด้วย การจดทะเบียนทรัพย์สิน โอกาสทางสินเชื่อ การเริ่มต้นธุรกิจในประเทศ และการชำระภาษี ทำให้อันดับดังกล่าว ตกลงมาอยู่ในอันดับที่ 16 และเป็นอันดับที่ 5 ของเอเชีย