พณ.เผยส่งออกพย.โต28.45%

พณ.เผยส่งออกพย.โต28.45%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถิติการส่งออกของประเทศ ในช่วงเดือน พ.ย. 2553 ว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือ คิดเป็นมูลค่า 17,700 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าที่ขยายตัวได้ดี อาทิ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์ ในขณะที่การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 คิดเป็นมูลค่า 17,292 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลทำให้ดุลการค้าของประเทศ ในช่วงเดือน พ.ย. เกินดุลอยู่ที่ 407.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการ เริ่มมีการปรับตัวรับได้มากขึ้นแล้ว โดยมีการปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ซื้อสามารถรับราคาได้ โดยการส่งออกในรูปของเงินบาท ในช่วงเดือน พ.ย. ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.75 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 524,800 ล้านบาท

ส่วนสถิติการส่งออกของประเทศในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2553 ว่า การส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 29.15 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 177,977 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่ การนำเข้า ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 166,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลทำให้ดุลการค้าของประเทศ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ เกินดุล ที่ 11,875.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และหากในช่วงเดือนธันวาคม สามารถส่งออกได้ที่ 14,000-15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะทำให้การส่งออกของประเทศตลอดทั้งปี ขยายตัวได้ร้อยละ 26 - 28 ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้