ภาค 3ตั้งหน่วยเตรียมรับไฟป่าเชียงใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมพื้นที่ และการเตรียมพร้อม รับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ปี 2554 โดยมี พล.ท.ธงชัย เทพารักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการเฉพาะกิจ ควบคุมไฟป่า และหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานประชุมแถลงแผนเพื่อบูรณาการ ทุกหน่วยงานป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนและ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง โดยปีนี้กองทัพภาคที่ 3 จะจัดกำลังชุดปฏิบัติการรณรงค์ 18 ชุด ในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 30-50 คน ในพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน รวม 144 หมู่บ้าน และจัดเตรียมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า กระจายทั้ง 9 จังหวัด จำนวน 100 ชุด รวม 1,000 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือดับไฟป่า

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ปัจจุบัน มีไฟป่าเกิดขึ้นรวม 20,000 ไร่ สาเหตุมาจากการเผาไหม้ และลุกลามเข้าพื้นที่ป่า การเผา เพื่อเตรียมการเพาะปลูก และการหาของป่าล่าสัตว์ ซึ่งหากประชาชนยังไม่ลดพฤติกรรมการเผา สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ก็ยังมีแนวโน้มที่รุนแรงต่อไป