คค.เปิด'ปีแห่งความปลอดภัยลดอบัติเหตุ'

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดตัวโครงการ ปี 2554 ปีแห่งความปลอดภัย ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ยังคงมีเป้าหมายลดความสูญเสีย โดยจะมีการจัดทำถนนสีขาว ถนนแห่งความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแต่ละภาค และผลักดันให้มีจังหวัดละ 1 สายทางต่อไป นอกจากนี้ จะจัดให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการระหว่างเส้นทางการเดินทาง เช่น จุดพักรถ เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้พักผ่อน โดยจะเน้นรถร่วม รถ รับจ้างไม่ประจำทาง รถเฉพาะกิจ ให้มีการตรวจสอบสภาพรถ มีจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่ทุกคน ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งปี ไม่ใช่แค่เฉพาะในช่วงเทศกาล

ทั้งนี้ ในปี 2553 ที่ผ่านมา ที่ได้มีการดำเนินการปีแห่งความปลอดภัยนั้น สามารถลดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ 40 ผู้เสียชีวิตลดลงร้อยละ 14 ผู้บาดเจ็บ ลดลงร้อยละ 30 ส่งผลให้การสูญเสียเชิงเศรษฐกิจของประเทศ ลดลงจากเดิมถึงร้อยละ
20 เช่นกัน