สนพ.คาดปี54ใช้เงินอุดหนุนนำเข้าLPG ลดลง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กล่าวว่า สนพ. ประเมินว่า หลังจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 6 ของ ปตท. สามารถเดินเครื่องเต็มที่ ได้ในเดือน ม.ค. และหากโรงกลั่นได้รับการปรับราคา LPG จะทำให้มี LPG ออกสู่ระบบประมาณ 40,000-60,000 ตัน ต่อเดือน ใช้ได้ใน 6 เดือนข้างหน้า ซึ่งเมื่อรวมทั้ง 2 กรณี จะทำให้ไทยลดการนำเข้าเหลือประมาณ 60,000 ตัน ต่อเดือน จากปัจจุบันนำเข้า 120,000 ตัน ต่อเดือน และวงเงินการอุดหนุนการนำเข้า อาจปรับลดลงเหลือประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งตั้งแต่ประเทศไทย นำเข้า LPG กลางปี 2551 ถึงปลายปี 2553 ใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อุดหนุนการนำเข้าแล้ว 30,000 ล้านบาท และในปีนี้มีการอุดหนุนถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทจากปริมาณนำเข้าต่อเดือน 127,000 ตัน