กรมการศาสนาเชิญสวดมนต์ส่งท้ายปี2553

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า กรมการศาสนา ร่วมกับวัดทั่วประเทศ จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ปี 2554 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยสิ่งดีงาม อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ปลอดจากอบายมุขทั้งปวง ซึ่งจากการประเมินผลในปีที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมในวาระส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ แต่ละวัดจะมีกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 22.00 น. เริ่มตั้งแต่การจัดพิธีพระสงฆ์ สวดมนต์พร้อมกันทั่วประเทศ ได้แก่ การเจริญจิตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ 1 มกราคม 2554

ทั้งนี้ วัดส่วนกลางกรมการศาสนา ได้ร่วมกับวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 54 วัด อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดชนะสงคราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคมนี้