ประกาศราคาอ้างอิงข้าวเปลือกชดเชย20-26ธค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเกณฑ์การอ้างอิง ข้าวเปลือกรอบที่ 1 ปีการผลิต 2553/2554 ประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2553 เพื่อใช้ในการจับจ่ายชดเชยระหว่างวันที่ 20-26 ธ.ค. ข้าวเปลือกเจ้าราคาตันละ 8,904 บาท อัตราชดเชยตันละ 1,096 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ราคาตันละ 11,070 บาท ข้าวเปลือกเหนียวราคาตันละ 13,876 บาท ไม่ต้องชดเชยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาตันละ 13,539 บาท ชดเชยตันละ 1,761 บาท และข้าวเปลือกของจังหวัดราคาตันละ 13,139 บาท อัตราชดเชยตันละ 11,061 บาท