คนกรุงลงสกลนครแจกผ้าห่มภูพาน8องศา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่มอาสาสมัครหลากหลายอาชีพ จากกรุงเทพมหานคร นำผ้าห่มกันหนาว และเครื่องนุ่งห่ม ลงพื้นที่ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ตามโครงการ มิตรภาพกูรู อุ่นใจ ต้านภัยหนาว โดยได้มีการแบ่งอาสาสมัคร กระจายไปตามหมู่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ของ ต.กกปลาซิว เพื่อนำผ้าห่ม และเครื่องกันหนาวไปมอบให้ รวมมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ 1,096 ครอบครัว ซึ่งบางครอบครัว
ไม่มีเส้นทางคมนาคม ต้องอาศัยกันเดินเท้าเข้าไปมอบให้ถึงกับมือผู้รับ

นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครกูรู ก็จะมีการทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย สำหรับพื้นที่จังหวัดสกลนคร ยังคงมีมวลอากาศเย็นแพร่ปกคลุม ทำให้มีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิลดต่ำลง ในพื้นที่ราบช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ย 12 - 13 องศาเซลเซียส และลดลงอีก 2 - 3 องศาเซลเซียส ในตอนกลางคืน ขณะที่ บนเทือกเขาภูพาน อุณหภูมิเฉลี่ย 8 - 10 องศาเซลเซียส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง