โอลิมปิก 2020

'ถนอมศักดิ์'ชนะลต.นายกอบต.หนองไฮ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ แทนตำแหน่งที่ว่าง เป็นไปด้วยความคึกคัก และมีประชาชนออก มาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมาก หลังจากที่ นายปัญญา เกรียงศักดิ์ นายก อบต.หนองไฮ ถูก นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สั่งปลดออกจากตำแหน่ง ตามมติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด กรณีถูกร้องเรียน เรื่องการเรียกรับเงินจากพนักงานจ้าง รายละ 20,000 - 50,000 บาท เป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้าง และทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.หนองไฮ ใหม่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นคณะกรรมการรับคะแนน

ผลปรากฎว่า ผู้ที่ได้เป็นนายก อบต.หนองไฮ คือ หมายเลขที่ 2 นายถนอมศักดิ์ ยามโสภา ได้คะแนน 2,170 คะแนน ส่วนหมายเลข 1 นายเวียงชัย พิมพ์วาปี ได้คะแนน 2,167 คะแนน ห่างกันเพียง 3 คะแนน สำหรับการต่อสู้ในตำแหน่ง นายก อบต.หนองไฮ เป็นไปด้วยความคึกคัก เพราะ อบต.หนองไฮ มีเงินงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม จากโครงการ ก๊าซภูฮ่อม อ.หนองแสง ปีละกว่า 16 ล้านบาท และยังมีโครงการสำรวจบ่อน้ำมันในเขตพื้นที่ด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง