สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นักธุรกิจลำปาง ค้านขึ้นเงิน ส.ส. - ส.ว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุศิษฎ์ ภูวเศรษฐ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรองประธานพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจะได้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นใหม่ จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม2554 ส่วนตนนั้นมองว่า จะเป็นผลดีกับประชาชน ที่ได้รับการปรับค่าจ้าง โดยจะมีการจับจ่ายใช้สอยเงิน และจะทำให้มีเงินสะพัดมากเพิ่มขึ้น ส่วนเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศนั้น จะดีขึ้นตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการปรับค่าแรงขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการจะเริ่มมีการวางแผน เพื่อบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบส่วนเรื่องที่รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้กับ ส.ส. และ ส.ว. ตนมองว่า จะไม่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งนี้ การทำงานในปัจจุบันของ ส.ส. และ ส.ว. อยากจะให้มีการทำงานอย่างจริงจัง เพื่อประเทศมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ตนจึงไม่เห็นด้วยที่จะมีการประกาศขึ้นเงินเดือนให้กับ ส.ส. และ ส.ว.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง