กรมส่งออกสรุปผลกระทบค่าบาทเสนอครม.ศก.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมได้ทีการตั้งเป้าหมายการส่งออกของประเทศในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 10 หรือ คิดเป็นมูลค่า 207,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในสัปดาห์หน้า ทางกรมจะมีการสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและรายงานผลกระทบการส่งออก จากปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยน การขาดแคลนแรงงาน และราคาน้ำมันให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ รับทราบ ถึงผลกระทบของผู้ประกอบการเป็นรายสินค้า เพื่อให้การส่งออกบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

ในขณะที่การส่งออกของประเทศในช่วงที่เหลือของปีนี้ 2 เดือนสุดท้าย เชื่อว่าจะมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ20-23 ส่งผลทำให้การส่งออกตลอดทั้งปี คาดว่าจะขยายตัวได้มากกว่าร้อยละ 25

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง