ปภ.เผยประสบภัยหนาวแล้ว19จว.เร่งช่วย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย. - 17 ธ.ค. มีจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ประสบภัยพิบัติจากสภาวะอากาศหนาวแล้ว 19 จังหวัด 235 อำเภอ 1,731 ตำบล 20,044 หมู่บ้าน ภาคเหนือ 10 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก ลำปาง และ แพร่ ภาคอีสาน 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และ มหาสารคาม

สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้ว 280,703 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาว สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง