ศาลแขวงพิษณุโลกเปิดไกล่เกลี่ยลูกหนี้กยศ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเลิศชาย สุวพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี ประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดปริมาณ คดีประเภทเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยกระบวนการศาลยุติธรรมได้ มีการส่งเสริมการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการไกล่เกลี่ย และประนีประนอมข้อพิพาท ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งช่องทางในการอำนวยความยุติธรรม แก่นักเรียนนักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ หากสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ จะเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่ผู้กู้ได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งในการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้เกิน 5 งวดขึ้นไป หรือ ผู้ค้ำประกัน ที่ถูกดำเนินคดีในปี 2554 กลับเข้าสู่กระบวนการชำระหนี้ โดยไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล รวมถึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งหากผู้กู้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 50 และถ้าผู้กู้ตกลงทำคำรับรองชำระหนี้ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ก็จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 80 ทันทีอีกด้วย