นายกฯย้ำพร้อมหนุนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาปลายปี และปลายปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางการกระจายอำนาจ และการเสริมสร้างการปกครองตนเองของท้องถิ่น ที่ห้องประชุมระยอง โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาสยาม ร่วมกับสภาการวิจัยแห่งชาติ โดยมีตัวแทนหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสัมมนา กว่า 300 คน

ทั้งนี้ นายกฯ ได้กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลมีแนวทางชัดเจนที่จะผลักดันการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ยอมรับว่า ที่ผ่านมาในท้องถิ่นจะมีความก้าวหน้า ทั้งกลไก และมีแผนการกระจายอำนาจที่แบ่งความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น รวมถึงการจัดการงบประมาณ บุคลากร ทำให้องค์กรท้องถิ่น มีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น แต่ขณะนี้ก็ยังมีข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรคหลายเรื่อง โดยเฉพาะการถ่ายโอนงบประมาณ มีความล่าช้าทำให้รัฐบาลตั้งใจที่จะจัดสรรงบประมาณให้องค์กรท้องถิ่นร้อยละ 30 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน นายกฯ ยังย้ำว่า รัฐบาลจะผลักดันกฎหมาย 3 เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น คือ การคลัง ภาษีที่ดิน และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในสมัยหน้าปี 2554 รวมถึงกฎหมายการจัดตั้งให้การองค์กรท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง