พท.ชี้นายกฯผุดแผนประชาวิวัฒน์แค่หาเสียง

พท.ชี้นายกฯผุดแผนประชาวิวัฒน์แค่หาเสียง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง นโยบายประชาวิวัฒน์ของรัฐบาล 5 ข้อ โดยมองว่า เป็นการหาเสียงล่วงหน้าในการเลือกตั้งของรัฐบาล อีกทั้งนโยบายดังกล่าว จำเป็นต้องใช้งบจำนวนมากที่อาจต้องกู้ยืมเพิ่มเติม ทำให้เกิดหนี้ผูกพัน และส่งผลกระทบต่อรัฐบาลชุดต่อไปได้ ดังนั้น ตนจึงเชื่อว่า รัฐบาลชุดนี้อาจอยู่บริหารงานไม่ถึงเดือนธันวาคมในปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ในนโยบายประชาวิวัฒน์ เรื่องการกระจายที่ดินทำกินให้กับคนยากจนนั้น พรรคเพื่อไทยเห็นว่า อาจไม่ถึงมือผู้เดือดร้อนที่แท้จริง อีกทั้งการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ก็ยังนำนโยบายของพรรคพลังประชาชน เดิมมาใช้ ซึ่งควรเน้นไปลดภาษีน้ำมันมากกว่า ส่วนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบนั้น มองว่า เป็นการกระทำเพื่อไถ่บาป เพราะกลุ่มเป้าหมายที่จะแก้ปัญหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมที่ผ่านมาทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ การที่รัฐบาลต่อต้านการทุจริต ก็เรียกร้องให้กระทำได้จริง ขณะเดียวกัน เรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่ผ่านมา ก็ยังเห็นว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้บริหารประเทศอยู่


ด้าน นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานปราบโกง กล่าวว่า จากการติดตาม ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ที่บริหารงานมาครบ 2 ปี สำนักงานปราบโกงพรรคเพื่อไทย ได้รวบรวมเรื่องราว ที่เป็นเหตุการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริต และข้อมูลการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาล มาตีพิมพ์ เป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน โดยใช้ชื่อว่า "ทุจริตอภิสิทธิ์ชน โกงอย่างไรก็ไม่ผิด" เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทุจริตใน 4 กลุ่มโครงการ คือ การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งบประมาณแผ่นดิน การเตรียมการทุจริตคอร์รัปชั่นแต่กระทำไม่ได้ การใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง และแสวงหาผลประโยชน์ รวมทั้ง การบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว ไม่เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งพรรคเพื่อไทย จะจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวในครั้งแรกจำนวน 10,000 เล่ม และเตรียมจัดแจกหนังสือแก่ประชาชนในสัปดาห์หน้า ขณะที่ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ ก็ได้จัดแสดงบอร์ดเมนูอาหารที่เปรียบเทียบกับการทุจริตโกงกินของรัฐบาล ซึ่งมีทั้งหมด 120 การทุจริตด้วยกัน