โอลิมปิก 2020

เยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตหลังพิธีฮัจญ์ 53

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการแสดงระลึกถึงครอบครัวและญาติของผู้แสวงบุญ ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เสียชีวิตจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอารเบีย ในเทศกาลฮัจญ์ ประจำปี 2553 ศูนย์กิจการฮัจญ์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนพร้อมนำกระเช้าของขวัญมอบเป็นของที่ระลึก แสดงความห่วงใย สร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ กรมศาสนา ได้แจ้งจำนวนผู้แสวงบุญที่เสียชีวิตจากการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี 2553 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 16 ราย ดังนี้ จังหวัดปัตตานี 3 ราย ยะลา 2 ราย นราธิวาส 5 ราย สงขลา 5 ราย และสตูล 1 ราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง