กอ.รมน.ภ.4ยันเตรียมรับมือป่วนปีใหม่แล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พันเอก บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าว พบความเคลื่อนไหวกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมก่อเหตุลอบวางระเบิดโดยใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในการบรรจุระเบิดซุกซ่อนมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในห้วงเทศกาลปีใหม่นั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเรียนชี้แจง ต่อกรณีดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไป ได้รับทราบว่า ปัจจุบันยังคงมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ที่มุ่งหวังใช้ความรุนแรงอยู่จริง และยังคงดำรงความมุ่งหมาย จะก่อเหตุร้ายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ข่าวทำนองเดียวกันนี้ มักจะปรากฏก่อนเทศกาลสำคัญๆ ทุกครั้งเสมอ เช่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เทศกาลลอยกระทง และเทศกาลวันปีใหม่ เป็นต้น แต่สถานการณ์ก็ผ่านไปด้วยดี ไม่มีเหตุร้ายดังที่วิตกแต่อย่างใด เพื่อเป็นการไม่ประมาท กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ทั้งมาตรการเชิงรุก ในการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุตามข้อมูลด้านการข่าว เพื่อกดดันและกำจัดเสรีในการปฏิบัติ และมาตรการเชิงรับในการเฝ้าระวังรักษาพื้นที่สำคัญ โดยเฉพาะแหล่งชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ๆ อย่างเต็มที่
อยู่แล้ว